RSS
Norsk Versjon Picture galley (Norwegian) Contact us English Version

Nygaards Bataljon

Nygaards Bataljon
Click image to view it at full size

About Nygaards Bataljon

Nygaards Bataljon

Nygaards Bataljon
Founded: 14. juni 1857

The Elected Council (07/08)

 • Sjef: Alexander Løseth
 • 1. kompanisjef: Ole Marius Knudsen
 • 2. kompanisjef: Stefan Bertelsen
 • Fanebærer: Ruben Heggernes
 • 2. løytnant: Andreas Tøsse
 • 4. løytnant: Sebastian Sandtorv
 • Adjutant: Ivar Johnsen
 • Tamburmajor: Jørgen S. Breck Einarsen
 • 1. faneoffiser: Anders Njøsen
 • 2. faneoffiser: Pål-Erik Lund
 • Reserveoffiser: Mads W. Bøkan
 • 3. faneoffiser: Andreas Amundsen
 • 4. faneoffiser: Simen Rasmussen

Contact

Webside: http://www.nygaards-bataljon.com/.
Adresse: Nygaards Bataljon v/Sjef Andreas Tøsse
Postboks 664 Sentrum
5807 Bergen
(mob 95 91 74 20)