Hjem / Vil du begynne i Buekorps?

Vil du begynne i Buekorps?

I Buekorps lærer man å bli en del av et fellesskap. En lærer å organisere og å styre økonomi, men ikke minst en får venner for livet.

Det er i dag 14 Buekorps i Bergen: 12 for gutter, ett for kun jenter og ett for både gutter og jenter. Alle disse Buekorpsene er interesserte i nye medlemmer.

I Buekorps lærer man å bli en del av et fellesskap. En lærer å organisere og å styre økonomi, men ikke minst en får venner for livet.

Buekorps er en organisasjon for og av barn der eksersis, marsjering, idrett, turer og utflukter er vesentlige elementer og hvor offiserene er støtter for de unge soldatene. Buekorpsene styres av barna selv, gjennom rådet, som består av sjefen og offiserene. Rådet velges, av alle medlemmene på demokratisk vis i noen buekorps, i andre er det tradisjonen som råder og de velges av det forrige rådet. Buekorpsene er nøytrale når det gjelder politikk, religion og etnisk tilknytning.

Mer enn bare marsjering

Buekorps blir ofte forbundet med marsjering og tromming, men det folk ikke ser er alt som skjer utenom.

Friidrett og fotball er viktige nøkkelord når man snakker om Buekorps. Visste du for eksempel at Nygaards Bataljon som muligens første organisasjon arrangerte fotballkamper allerede i 1882? Mange Buekorps har årlige idrettsarrangementer på Skansemyren, andre har til og med egne idrettsplasser og hytter. Nordnæs Bataillon har for eksempel en hel dal til rådighet, med stor grusbane, flere hytter og stort uteareal, som benyttes flittig.

Turer er også et viktig stikkord når man snakker om Buekorps. Da snakker man ikke bare om turer til Voss eller lignende. For eksempel dro en delegasjon med medlemmer fra flere Buekorps til Hong Kong i 2001.

Buekorps er blant ytterst få barne- og ungdomsorganisasjoner som styrer seg selv. Et medlem av et buekorpsråd får raskt ansvaret for store og viktige ting. Eksempelvis drives bladet Nordnæsgutten, med 600 abonnenter, av gutter i rådet til Nordnæs Bataillon. Det er stort å få et så stort ansvar i ung alder, det gir viktig erfaring og bygger karakter!

Mange av buekorpsene er i tillegg demokratiske. Hver aktiv gutt eller jente har stemmerett, og kan selv velge hvem de vil skal styre buekorpset inn mot fremtiden. Disse demokratiene er ofte veldig gamle, eldre enn de fleste statlige demokratier.

Lang tradisjon gir livslange vennskap

Som medlem av et Buekorps får man venner for livet. Man begynner som soldater, og marsjerer sammen på geledd. Så blir man slagere, der man sammen slår trommemarsjer. Så blir man kanskje offiser, og får lederansvar. Det mest spesielle? Vennskap over aldersgrupper. I Buekorpset ser man gjerne 16-åringer tilbringe tid med 9-åringer. Hvor ellers ser man det? Når man blir litt eldre blir man også kjent med andre generasjoner. På gamlekarfest blir det fort et aldersspenn på 70 år, der alle har felles referansepunkter og ting å snakke om. Hvor ellers ser man 20-åringer og 90-åringer som uanstrengt holder samtaler?

I buekorpsene ser man ikke på rase, etnisitet, religion eller politisk tilhørighet. Alle kan bli med og alle er like velkomne.

Buekorpsenes Dag

Buekorpsenes Dag er en feiring av buekorpsbevegelsen. Dagen avholdes vært fjerde år og kan betegnes som et slags Buekorps OL. Her kåres beste fanebærer og trommeslager. Det er også en dag da alle buekorpsene marsjerer sammen gjennom Bergen sentrum sammen med gamlekarer som bærer korpsenes gamle faner. Neste Buekorpsenes Dag er i 2014.

Buekorpsene

 1. Dræggens Buekorps (guttekorps)
 2. Fjeldets Bataljon (guttekorps)
 3. Laksevågs Bueskyttere (guttekorps)
 4. Lungegaardens Buekorps (jentekorps)
 5. Løvstakkens Jægerkorps (blandingskorps)
 6. Markens Bataljon (guttekorps)
 7. Mathismarkens Bataljon (guttekorps)
 8. Nordnæs Bataillon (guttekorps)
 9. Nygaards Bataljon (guttekorps)
 10. Sandvikens Bataljon (guttekorps)
 11. Skansens Bataljon (guttekorps)
 12. Skutevikens Buekorps (guttekorps)
 13. Sydnæs Bataljon (guttekorps)
 14. Wesselengens Bataljon (guttekorps)

Mer informasjon

Lurer du på noe? Her på denne internettsiden er det fullt av informasjon. Vi har bilder, filmer, marsjrapporter og annet stoff. I tillegg kan du lese mer om buekorps her

Bli medlem

Om du ønsker å begynne i et Buekorps så sjekk under fanen «Buekorpsene» øverst på siden, og finn det korpset du har mest lyst å begynne i. Ta kontakt og bli en del av tradisjonen og fellesskapet, det vil du aldri angre på!