Hjem / Buekorpsene / Wesselengens Bataljon / Sanger

Wesselengens Bataljon

Wesselengens Bataljon ble stiftet 24. april 1873, og ekserserer på lørdager. Wesselengens samarbeider med Fjeldets Bataljon og Skutevikens Buekorps.

Marsj for Wesselengens Bataljon

Presenter, Wesselengsgutt,
for vårt kjære, gamle merke.
Silkeflagget gjør oss sterke,
når vi samles under det.
Da er alle sorger borte,
brystet svulmer opp av fryd.
:/: Slå en ring, og lytt så etter trommers lyd. :/:

Vi må ei gå oss trett,
husk det gjelder korpsets ære.
Vi må stadig eksersere
før vi fram til målet når.
Fylk jer sammen, Wesselengsgutter,
la oss hevde korpsets sak.
:/: Alle må for bataljonen ta et tak. :/:
Tekst: Sverre Andersen