Hjem / Buekorpsene / Wesselengens Bataljon

Wesselengens Bataljon

Wesselengens Bataljon ble stiftet 24. april 1873, og ekserserer på lørdager. Wesselengens samarbeider med Fjeldets Bataljon og Skutevikens Buekorps.

Stiftet 24. april 1873

Buekorpset er et søndagskorps, som betyr at det var et buekorps for allmuen og hadde eksersis på søndager.

Strøket deres går fra Skansen til Kronengen, og fra Fjellveien til Stølegaten.

Guttene på Wesselengen hadde fått ideen til å starte buekorps da de så Skutevikens Buekorps. Problemet var at de ikke hadde penger til fane, så de startet en innsamlingsaksjon.

Av kjente personligheter som har vært med i dette korpset kan en nevne kunstneren Audun Hetland som gikk i bataljonen da han var gutt. Han har siden brukt buekorpset i mange av sine tegninger.

Wesselengens ekserserer på Krohnengens skoleplass og de disponerer et lokale i Ladegårdsgaten. Samarbeidspartnere er Fjeldets Bataljon og Skutevikens Buekorps.

Kontaktinformasjon
Webside: http://www.wesselengen.no/.
Adresse: Wesselengens Bataljon, Arbeiderboligen 12, 5035 Bergen.