Hjem / Buekorpsene / Sydnæs Bataljon / Sanger

Sydnæs Bataljon

Sydnæs Bataljon ble stiftet 7. juni 1863, og ekserserer på lørdager og onsdager. Sydnæs samarbeider med Skansens Bataljon og Sandvikens Bataljon.

Marsj for Sydnæs Bataljon

Vi Sydnæsgutters mål må være,
at korpset til heder vinner frem.
Hold tradisjonenhøyt i ære,
så korpset det blir vår beste venn.
Tiden går, tilbake kun vi står
med minner fra den gang
da vi under Sydnæs vakre banner
taktfast gikk vår gang.
Sa la oss derfor holde sammen
til gagn for vår kjære bataljon.

Tekst: Malvin Steffensen, Komponert: Malvin Steffensen (1932)