Hjem / Buekorpsene / Sydnæs Bataljon / Råd / Rådet 2009

Sydnæs Bataljon

Sydnæs Bataljon ble stiftet 7. juni 1863, og ekserserer på lørdager og onsdager. Sydnæs samarbeider med Skansens Bataljon og Sandvikens Bataljon.

Sjef: Andrin Jacobsen
1. Kompanisjef: Kenneth Olsen
2. Kompanisjef: Audun Skree
Fanebærer: Kris Andre Tvedt
2. Løytnant: Stian Lunder
4. Løytnant: Frank Robert Klementsen
1. Faneoffiser: Simon Steindal
2. Faneoffiser: Knut Erik Grindeland
Tambur: Tom Aleksander Klementsen
3. Faneoffiser: Erik Laastad
4. Faneoffiser: Jan Erik Kronheim
5. Faneoffiser: Sindre Erichsen
Stokkebærer: Petter Larsen