Hjem / Buekorpsene / Sydnæs Bataljon / Råd / Rådet 2008

Sydnæs Bataljon

Sydnæs Bataljon ble stiftet 7. juni 1863, og ekserserer på lørdager og onsdager. Sydnæs samarbeider med Skansens Bataljon og Sandvikens Bataljon.

Sjef: Andrin Jacobsen
1.kompanisjef: Daniel Kjøsnes
2.kompanisjef: Audun Skree
Fanebærer: Kris Andre Tvedt
Tambur: Tom Aleksander Klementsen
2.løytnant: Kenneth Olsen
4.løytnant: Stian Lunder
Oppslager: Kim Terje Lindin
1.Faneoffiser:Knut Grindeland
2.Faneoffiser:Simon Steindal
3.Faneoffiser: Jan Erik Olsen
4.Faneoffiser: Erik Laastad
Stokkebærer: Preben Kjøsnes