Hjem / Buekorpsene / Sydnæs Bataljon / Råd / Rådet 2007

Sydnæs Bataljon

Sydnæs Bataljon ble stiftet 7. juni 1863, og ekserserer på lørdager og onsdager. Sydnæs samarbeider med Skansens Bataljon og Sandvikens Bataljon.

Sjef: Gaute Skauge Bjørkhaug
1. Kompanisjef: Andrin Jacobsen
2. Kompanisjef: Daniel Kjøsnes
Fanebærer: Chris Andrè Tvedt
2. løytnant: Audun Skree
4. løytnant: Kenneth Olsen
Tambur: Trond Størksen
Stokkebærer: Erik Laastad
1. faneoffiser: Stian (etternavn N/A)
2. faneoffiser:Knut Erik Grindeland
3. faneoffiser: Erik Lunde
4. faneoffiser: Simon (etternavn N/A)