Hjem / Buekorpsene / Skutevikens Buekorps / Sanger

Skutevikens Buekorps

Skutevikens Buekorps ble stiftet 8. juni 1853, og ekserserer om søndager. Skutevikens samarbeider med Fjeldets Bataljon og Wesselengens Bataljon.

Marsj for Skutevikens Buekorps

Inn under junihimlen blå
for 136* år tilbake –
det er nå mange svunne dager –
du fødtes, stolte, her du dagen så.
Her i det gamle, lune rede
iblant bodene her nede,
her i den friske nordenbris,
har bataljonen eksersis.

Kjekt følger vi deg, buekorps.
Deg ønsker vi alt hell og lykke,
deg vil vi verne om, besmykke,
vår kjære minnerike tradisjon.
Vær hilset kjære gamle fane,
som stolt her vaiet først vår bane.
I 53 ble du til,
enn ung og fritt du vaie vil.

* Melodien tillater at tallet kan skiftes.

Tekst: Bernhard Berentzen, Komponert: Otto W. Strømbeck (1928)