Hjem / Buekorpsene / Skutevikens Buekorps

Skutevikens Buekorps

Skutevikens Buekorps ble stiftet 8. juni 1853, og ekserserer om søndager. Skutevikens samarbeider med Fjeldets Bataljon og Wesselengens Bataljon.

Stiftet 8. juni 1853

Buekorpset er et søndagskorps, som betyr at det var et buekorps for allmuen og hadde eksersis på søndager. De har fortsatt eksersis på søndage

Mye av aktiviteten foregår i deres eget hus på Skutevikstorvet der de har sammenkomster hele året. De regner 8. juni 1853 som sin stiftelsesdag etter at de i 1928 fant en fane i en kjeller i Skuteviken med innskriften Skutewiken Buecorps anno 1853. Undersøkelser av fanen viser at den kan stamme fra dette året og de vil da være byens eldste buekorps. Den er nå oppbevart i en bankboks, men det finnes en kopi av den i buekorpsets lokale.

Skutevikens har hatt rekrutering fra lokalområdet med gutter og familier bosatt i strøket og stor patriotisme. I 2003 ble det avduket en statue til minne over falne Skuteviksgutter i verdenskrigene. Korpsets farge er rødt. De samarbeider med Fjeldets Bataljon og Wesselengens Bataljon.

Kontaktinformasjon
Webside: http://www.skutevikensbuekorps.com/.
Adresse: Postboks 1598, 5812 Bergen.