Hjem / Buekorpsene / Skansens Bataljon / Historie

Skansens Bataljon

Skansens Bataljon ble stiftet 22. mai 1860, og ekserserer på lørdager. Skansens samarbeider med Sydnæs Bataljon og Sandvikens Bataljon.

Skandsens Buekorps ble stiftet 22. mai 1860 av 15 unge gutter, like nedenfor Skansen der hvor Søndre Blekevei i dag ligger. Man har ikke stiftelsesdatoen eller stiftelsesåret skriftlig bekreftet, de er fra muntlige kilder. Korpsets første sjef er Ole Andreas Monsen, han kalles høvding og er 12 år gammel. En av stifterne heter Johan Johnsen og er 9 år gammel. Den første fane er en rød trekantet vimpel, festet til hovedstangen med en tverrstang. Fanen har inskripsjonen «Skandsens Buekorps 1860» og den er laget av en seilmaker nede på Bryggen. De menige har rødmalingsstokker og buer som sine våpen, mens sjefen har en tresabel. Uniformskravet er ellers besteklær og lærsko.

Korpset har fra starten av også medlemmer fra andre strøk enn Skansen, og teller kanskje 15-20 gutter.

Tilholdsstedet til skanseguttene var til vanlig «Brenneskansen» fra 1861 av, der hvor nå Brattlien begynner. Der har skanseguttene fått lov å drive sine øvelser av Madame Prom. Samlingstiden er fra St. Hans og ut i september.

Om søndagene dro gjerne guttene opp til Helteborg oppe mot fjellet mellom Skansemyren idrettsplass og Sjurelven. Der oppe var det guttelek med friidrett, boksing og bryting på den åpne plassen foran borgen. Helteborg var ca. 2 meter høy, 5 meter lang og 4 meter brei og bygget i gråstein. Den kunne nok stå for en støyt

Tromme fikk skanseguttene også tak i, om ikke første året. Det er Thorvald Nielsen, senere kjent som musiker og dirigent i vår by, som i 1863 fikk låne tromme i Borgergarden. Søskenflokken Magnussen teller 3 jenter og 8 gutter, og denne familien spiller en sentral rolle i korpsets første tid. Den tredje eldste av brødrene, Endre Olai Magnussen, blir skansekorpsets første mann, antakelig i 1865. I likhet med sine brødre, er også Olai, som han kalles, litt av en kjempekar. Det kan trengs siden han bor midt i fiendeland, i Nedre Fjellsmug 12. I 1868 kjøper faren våningshuset på Wesselengen, og fra da av er skanseguttenes hovedkvarter flyttet fra Søndre Blekevei til Øvre Blekevei. Etter Olai overtar rimeligvis den to år yngre bror Johannes Magnussen korpsets ledelse. Andreas Hansen er korpsets sjef i 1869, 1870 og 1871 og det gjennomgår store forandringer i hans tid. Det får ny fane og navnet endres til Skandsens Kårdekorps, den nye fanen bærer også inskripsjonen «Skandsens Kårdekorps». Flagget er ikke helt nytt, Andreas Hansen har kjøpt det av Krohnengens Buekorps for en halv daler. Dessverre er dette flagget borte for oss i dag. Flagget blir også kalt dragonfanen og dragonmotivet hører Eidemarken til. Rødmalingsstokkene blir byttet ut med kårder. En kårde er et lite sverd laget av tre, og den har et hjerte av metall over håndtaket. Andreas Hansen gjorde senere karriere som stortingspolitiker. Politiinspektør Hofffmann fra østlandet nektet i 1902 Skansens Bataljon å eksersere. Han begrunner avgjørelsen med at det var for mange buekorps i Bergen, Fjeldets og Skansens måtte slå seg sammen! Senere kom det melding om at skanseguttene skal gå under Fjeldets merke for det korpset er eldst. Hoffmann fra østlandet hadde tenkt å utslette Skansens Bataljon med et pennestrøk. I Råd i Skansens Bataljon blir det ganske enkelt vedtatt å avvise politiinspektørens forslag. En deputasjon blir valgt til å forhandle videre med Hoffmann, men han gir seg ikke i første omgang. Søndag 16. mars er det strålende vær, men Skansens Bataljon får ikke lov til å eksersere. Skanseguttene er likevel møtt tallrikt fram på Skansen for å se om Fjeldets Bataljon kanskje skulle driste seg til å ta deres område i besittelse. Fjeldguttene holder seg klokelig borte fra Skansen. Et nytt forsøk overfor politiet blir gjort, denne gang med gamlesjefen Randolf Langesæter som går til selveste politimesteren, og det hjelper. Skansens Bataljon skal få leve videre.

Offisersuniformen blir endret dette året. Armbåndene skal fra nå av gå i ring om ermet, ikke som før på skrå. Råder vedtar også en del endringer i bataljonsøvelsene. Første marsjdag 1942. Skjedde det store ting på Skansen . Etter at korpset hadde stilt opp på Søndre Skansen, kom gamlekarene marsjerende inn med Divisjonsmusikken i teten. Hver enkelt gamlekar hadde en ny rifle på skulderen, og de skulle denne dagen overrekkes korpsets soldater. Skansens Bataljons Gamlegarde hadde etter åtte måneders arbeid klart å fremskaffe hele 70 rifler. I 1980 bor bare 17 av de 160 aktive i selve strøket. 43 bor i Loddefjord, 20 i Åsane, 18 i søndre bydel, 15 i Fana, 1 på Os, 3 på Askøy og 3 på Isdalstø i Lindås. Også Skansens Bataljon merker nå utflyttingen fra de sentrale bystrøk, som vel har begynt å stagnere. Skansens Bataljon er 120 år dette året og korpset teller 160 medlemmer. 22. mai klokken 18.00 stiller jubilant og gamlekarer og marsjerer til bautasteinen hvor sjefen fra 1952, Kjell Nesse, taler og legger ned blomster. Deretter blir En gang i tiden i svunne år sunget før marsj i strøket. Det er stopp underveis ved stifterne Ole Andreas Monsens og Johan Johnsens hus ved Halvemånen, og også ved Olaf Hanssens tidligere hjem i Langeveien. Her holder også Torstein Sletten en tale for korpsets eldste fane som er 100 år gammel i 1980. Etter runden i strøket er det avslutning på Skansen med defilering og parade for gamle og nye faner. På grunn av pinse den påfølgende helg, må resten av jubileumsarrangementet legges til lørdag 31. mai og søndag 1. juni. Lørdag 31. mai er det alle tiders fest for gamlekarer og offiserer med damer på Grand for nærmere 200 festdeltakere. Søndag 1. juni er det middag for de aktive på Rosenkrantz fra klokken 14.30 til 16.00, mens Årstad Musikkorps holder konsert på Skansen. Etter middagen marsjerer korpset opp til Skansen for å motta gratulanter før det er oppvisning på Mulebanen. Skansen er pyntet med flagg, vimpler, transparenter og en ny æresportal ved Nordre Skansen.
I Buekorpsmuseet har korpset en spesialutstilling i indre utstillingslokale i anledning jubileet. 7. mai er korpset på besøk på Hansa Bryggeri og hele 136 aktive gutter marsjerer bort til bryggeriet. Etter en fin omvisning er det ubegrenset konsum av brus hvilket gir seg utslag på turen tilbake til Skansen. Brushytten på Midtfjellet blir kjøpt av Skanseguttenes Forening 1. mai 1980, og første salgsdag er søndag 11. mai. Brushytten ble bygget i 1931 og det er behov for utbedringer. Ivrige gamlekarer forsterker tak og vegger, moderniserer kjøkkenet og får støpt nytt gulv med varmekabler. Foreningen organiserer med to-manns vaktlag som hver har vakter 4-5 søndager i året på Brushytten. I tillegg stiller de aktive med en eller flere offiserer på vaktene. I forbindelse med jubileumsåret tar foreningen opp igjen arbeidet med å finne igjen den gamle værhanen som stod på brannstasjonen. Da dette ikke lyktes, fikk initiativtaker Karl Glesser laget en ny. Det er vinter i Bergen når sesongen starter, og kvelden før første marsjdag stiller alle offiserene med hakker, spader og koster for å gjøre de bratteste bakkene i strøket fremkommelig for bataljonen. Rådet innfører dette året en ny vervemetode, som gir svært gode resultater. Offiserene holder vervemøter på barneskoler i forskjellige deler av Stor-Bergen i tillegg til korpsets eget strøk. Opplegget krever store ressurser fra offiserene, men bidrar bl. a. til at Skansens Bataljon på 1. marsjdag, fellesoppvisning og 17. mai totalt stiller med hhv. 131, 140 og 166 aktive gutter på linje. 2. juni 1981 er Skanseguttenes Forening 50 år, men dagen blir markert på korpsets stiftelsesdag 22. mai. Styrets formann, Bernt Egil Fjærestad, utnevner Karl Glesser og Torstein Sletten til foreningens æresmedlemmer og det er første gang en slik begivenhet finner sted i Skanseguttenes Forenings historie. Glesser (tidl. Knudsen) var Faneoffiser i 1928 og Tamburmajor i 1929 og 1930. Sletten var offiser fra 1930 og avsluttet som sjef i 1934. De har begge mottatt Helteborg, hhv. i 1939 og 1960. – Senere går marsjen for gamlekarene gjennom Fjellveien til Bellevue hvor dagen blir markert med en sammenkomst. En fotballturnering mellom samtlige buekorps høsten 1981, fører til finaleseier for Skansens Bataljon. Flere av kampene blir spilt i Nordnæsdalen. Skansens Bataljon går inn i sin 140.-sesong i år 2000 og det er Bjørn Ove Kristiansen som er årets sjef. Korpset har en separat jubileumsutstilling i Buekorpsmuseet, som varer ut juni måned. Kjell Jarle Fjellstad og Arne Ellingsen står for utstillingen. Søndag 9. januar arrangeres «Nissen drar hjem» ved Brushytten og det er fjerde året på rad for dette populære familiearrangementet.
Offiserer og slagere fra Skansens Bataljon og fra byens øvrige buekorps, deltar torsdag 17. februar på den offisielle åpningen av Kulturby Bergen 2000. Åpningsseremonien finner sted på Torgalmenningen om ettermiddag og kveld, og både Kong Harald og Dronning Sonja er tilstede blant de flere tusen fremmøtte. 21. februar blir en ny flaggstang reist på Skansen av Skanseguttenes Forening ved Svein-Arne Dahle. Den gamle stangen fra 1960 blir byttet ut på grunn av rustangrep nederst ved fundamentet, mens den gamle plaketten skal monteres på den nye stangen. Sesongen starter lørdag 26. februar med totalt 60 aktive på linje. Korpset marsjerer bort til Rothaugen Skole hvor det er sosialt samvær for aktive, gamlekarer, foreldre og søsken i skolens aula. Bergen Kommune maler brannstasjonen til jubileet, og stillas settes opp andre uken i mars måned. Det var også meningen at kommunen skal montere sprøyten på Skansedammen igjen, som har vært til reparasjon en tid. Men sprøyten kom ikke på plass. Skansens Bataljon arrangerer en buekorpsstafett med start og mål på Skansemyren. Været er langt i fra godt, fremmøtet likeså. Men stafetten gjennomføres til stor fornøyelse for de fremmøtte. Fellesoppvisningen finner sted lørdag 6. mai i strålende vær med 62 skansegutter på linje. Skansens Bataljon møter Sandvikens og Sydnæs’ bataljoner på Torgalmenningen før marsj mot skansesvingene hvor der er trommeslagerkonkurranse etterfulgt av en pause på Skansen. Marsjen går videre gjennom Fjellveien og ned til Mulebanen. Det er Tertnes Brass som spiller for alle de tre buekorpsene. For første gang marsjerer Skanseguttenes Forening sammen med Skansens Bataljon på 17. mai. Bataljonen stiller med ca. 100 aktive på linje og gamlekarene ca. 80 mann. I fanegarden til gamlekarene finner vi to helt nye fanekopier, som blir tatt i bruk for aller første gang. Jubileet feires lørdag 20. mai på tradisjonelt vis. Det er flaggheising på Skansen klokken åtte og korpset stiller opp klokken ti. Halv elleve er det soldatfest på Hotel Norge samtidig som Tertnes Brass har konsert på Skansen. Gamlekarene stiller opp i Fjellgaten før marsj mot Skansen og rundt 80 mann stiller på linje. Korpset og historisk opptog marsjerer mot Skansen og hilser på gamlekarene. Klokken ett marsjerer gamlekarene, musikkorpset og buekorpset Strøket sammen hvor det er lagt inn de fire historisk viktig stoppene underveis for å hedre stifterne av Skansens Bataljon med en kort tale. I halv tre-tiden er det innmarsj på Skansen igjen hvor gratulantene taes i mot. Og fra jubileumskomiteen med Holger Hagesæter som formann, mottar korpset en ny grønn silkefane med et helt nytt motiv. Eirik Hagesæter, sjef 1984, mottar Helteborg på Skansen av sjefen på jubileumsdagen til stor applaus. Om kvelden er det voksenfest og offiserene danner espalier for gjestene. Jubileumsfesten avholdes i bankettsalen på Hotel Norge. I regi av jubileumskomitéen arrangeres det en fjordtur mandag 22. mai med M/S «Bruvik» for 58 aktive og flere gamlekarer og foreldre.

I mai legges Skansens Bataljon Internettsider ut for første gang og det går ikke lang tid før vi mottar positiv kritikk.
Landturen går til Kinsarvik med busser og rundt 60 aktive skansegutter hygger seg hele helgen. Returen går til Festplassen hvor Tertnes Brass venter. Marsjen går så til Skansen hvor det avholdes tradisjonell sesongavslutning. Og sjefen, hans kastes i skansedammen til stor forlystelse for alle de fremmøtte.
Drummillennium 2000 var et stort internasjonalt arrangement som skulle holdes i Sør-Afrika på nyttårsaften 1999 med over 4000 artister fra hele verden, men arrangementet ble avlyst. Styret, ved Svein Elholm, forsatte arbeidet med de aktive trommeslagerne fra flere buekorps. Under navnet Bergen Drummers fikk disse i midten av august 2000 en reise til messen EXPO 2000 i Hannover i samarbeid med Bergen Reiselivslag. Deltakerne representerte buekorpsene og Bergen på en fin måte sammen med reiseleder fra foreningen Jan Erik Toklum. «Skansegutten» utgies to ganger i 2000. I det store jubileumsnummeret på 68 sider er blant annet hele bataljonens 140-årige historie skrevet i kortform.

På sjefsvalget for sesongen 2004 er det er 2. kompanisjef Espen Wedøe fra Skansemyren, som blir valgt til sjef. Den nye sjefen mottar sjefspermen av styrets formann. Gamlekarene arrangerer «Nissen drar hjem» ved Brushytten søndag 4. januar i strålende vær og oppslutningen er upåklagelig. Rådet arrangerer en fire times flott juletrefest i Gimle på Øvre Korskirkealmenning lørdag 10. januar med enda større oppslutning enn i 2003. Der er det tryllekunstner, film, konkurranser med mer. Før sesongen trykkes det opp en ny folder til utdeling til soldatene og også en flott plakat blir laget. I midten av februar er det totalt ca. 60 innmeldte gutter. Det faller endel snø i slutten av februar og da Skansens Bataljon begynner sesongen lørdag den 28., er temperaturen rundt frysepunktet i det fine været. Korpset stiller opp på Søndre Skansen uvanlig nok, og med 43 skansegutter på linje i begynnelsen av skolevinterferien, marsjerer Skansens Bataljon første del av strøket og forteller alle at nå er våren kommet. Marsjen går videre til Rothaugen Skole hvor det er sosialt samvær og mat og drikke til alle. Sjefen presenterer offiserene og alle får applaus. I mars måned er det kinobesøk og omvisning i selveste Hovedbrannstasjonen for skanseguttene og ellers følger det mange fine begivenheter utover våren for Skansens Bataljon.

Kilde: Brukt med tilatelse fra skansensbataljon.com.