Hjem / Buekorpsene / Sandvikens Bataljon

Sandvikens Bataljon

Sandvikens Bataljon ble stiftet 17. mai 1857, og ekserserer på søndager. Buekorpset samarbeider med Skansens Bataljon og Sydnæs Bataljon

Stiftet 17. mai 1857

Buekorpset er et søndagskorps, som betyr at det var et buekorps for allmuen og har eksersis på søndager, men de har også eksersert på lørdager.

9 år gamle Julius Olsen hadde sett Dræggens Buekorps marsjere og fikk lyst å få et korps i sandviken også, så ham fikk med noen kamerater og stiftet Sandvikens i 1857. Sjef ble Søren Stoltz som var 14 og som hadde mest anseelse i gutteflokken.

Bataljonen ekserserer på Sandvikstorget. De eier et hus i Grensegrenden som er mye brukt, og de har hytten Utsikten på Sandviksfjellet som er åpen hver søndag for turgåere.

Samarbeidspartnere er Skansens Bataljon og Sydnæs Bataljon.

Kontaktinformasjon
Webside: sandvikensbataljon.no
Adresse: Sandvikens Bataljon, Grænse Grænden 1, 5036 Bergen.