Hjem / Buekorpsene / Nordnæs Bataillon / Sanger

Nordnæs Bataillon

Nordnæs Bataillon ble stiftet 3. mai 1858. Som tradisjonelt lørdagskorps ekserserer Nordnæs på lørdager samt noen onsdager. Nordnæs danner sammen med Dræggens Buekorps og Nygaards Bataljon det man i dag kaller Lørdagskorpsene.

Marsj for Nordnæs Bataillon

Vi hyller Nordnæskorpsets merke,
oss tegnet for det unge sterke:
oss Nordnæsgutter vil det lære
de første blant de unge være,
og viljen derpå rette:
oss stadig større mål at sette,
:/: vårt eget flagg :/:
som så så mangen hedersdag
og alltid hevder kjekt sin sak!

Det merket vil vi trofast hedre
i all vår ferd og stadig bedre:
det ildnet har vår ungdoms tanke,
fått hjerter mere raskt at banke;
idet det svunne minnes,
det peker mot, hva enn skal vinnes,
:/: vårt eget flagg :/:
som så så mangen hedersdag
og alltid hevder kjekt sin sak!

Tekst: Kristian Bing, Komponert: Løytnant Adolf Hansen (1893)

Nordnæs-småtøsen

Nordnæs-småtøsen

Det går en småtøs ut på Katten,
bevare oss vel for et syn.
Fra Nordnæs til høyeste «Knatten»,
der fins ikkje make i by’n, tralala.
Hun Nordnæsjente er,
behøves ikkje mer,
og alle Nordnæsgutter presenterer gevær,
og derpå skal hun ha et ordentlig hurra,
hurra, hurra, hurra, se det var ganske bra.

Av hinner vi stolt er her ute,
vi sønger for hinner vår trall,
så rank som en rigg i en skute hun møter om vinden er kall -tralala.
Ja, takk det skal hun ha
for lørdagen, hurra,
i regn som i solskinn hun alltid var glad;
hun møter flittig frem, vi føller hinner hjem
og ønsker at lørdagen snart var igjen.

Ja, kjekke småtøser er di,
og aldri så seier de nei,
til sløyfer å sy er de ferdi,
og syr di så pent i en fei.
Tralala. Ja, takk skal dokker ha, et rungende hurra,
og takk for dokker føllte oss på landtursdagen da;
vi stolt av dokker er og gjør vårt presenter,
vel møtt når vi neste år samler oss her.

Tekst: Flere forfattere