Hjem / Buekorpsene / Nordnæs Bataillon / Råd / Rådet 2012

Nordnæs Bataillon

Nordnæs Bataillon ble stiftet 3. mai 1858. Som tradisjonelt lørdagskorps ekserserer Nordnæs på lørdager samt noen onsdager. Nordnæs danner sammen med Dræggens Buekorps og Nygaards Bataljon det man i dag kaller Lørdagskorpsene.

 • Sjef: Per-Ove Larsen Pedersen
 • 1. Kompanisjef: Kim-André Furnes Olsen
 • 2. Kompanisjef: Kristian Dahl
 • Fanebærer: Stian Mydland
 • 2. Løytnant: Kenneth Neverdal
 • 4. Løytnant: Alexander Ulvøy
 • Adjutant: Richard Johan Knutsvik
 • Tamburmajor: Joakim Røsseland
 • 1. Faneoffiser: Tom-André Sætre
 • 2. Faneoffiser: Alexander Noven
 • 3. Faneoffiser: Christoffer Cato Falsen Brække
 • 4. Faneoffiser: Henrik Hjertholm
 • 5.Faneoffiser: Stian Knutsvik
 • 1. Troppsjef: Ulrik Lillebøe
 • 3. Troppsjef: Henrik Sander
 • 2. Troppsjef: Daniel Wolf
 • 4. Troppsjef: Oskar Eng
 • Oppslager: Martin Olsen
 • 1. Halvtroppsjef: Mads Gunnar Nordnes Olsen
 • 3. Halvtroppsjef: Lars Brandt
 • 2. Halvtroppsjef: Lars-Andreas Nordli Holdhus
 • 4. Halvtroppsjef: Ørjan Helland Johannessen
 • Musikkunderoffiser: Ragnvald Borge Aase
 • 1. Sistesoldat: Lars-Petter Falsen Brække
 • 2. Sistesoldat: Erik Mo
 • 3. Sistesoldat: Cedric Preto
 • 4. Sistesoldat: Even Viik Olsen