Hjem / Buekorpsene / Nordnæs Bataillon / Råd / Rådet 2011

Nordnæs Bataillon

Nordnæs Bataillon ble stiftet 3. mai 1858. Som tradisjonelt lørdagskorps ekserserer Nordnæs på lørdager samt noen onsdager. Nordnæs danner sammen med Dræggens Buekorps og Nygaards Bataljon det man i dag kaller Lørdagskorpsene.

Sjef: Martin Birkeland
1. Kompanisjef: Per-Ove Larsen Pedersen
2. Kompanisjef: Kristian Dahl
Fanebærer: Stian Mydland
2. Løytnant: Martin Reitan
4. Løytnant: Kenneth Neverdal
Adjutant: Kim-André Furnes Olsen
Tamburmajor: Joakim Røsseland
1. Faneoffiser: Tom-André Sætre
2. Faneoffiser: Morten Bartz
3. Faneoffiser: Alexander Ulvøy
4. Faneoffiser: Stian Haukeland
1. Troppsjef: Richard Johan Knutsvik
3. Troppsjef: Alexander Noven
2. Troppsjef: Henrik Hjertholm
4. Troppsjef: Ulrik Lillebøe
Oppslager: Kim-André Christensen
1. Halvtroppsjef: Daniel Wolf
3. Halvtroppsjef: Henrik Sander
2. Halvtroppsjef: Oskar Eng
4. Halvtroppsjef: Martin Berstad
1. Sistesoldat: Lars-Andreas Nordli Holdhus
2. Sistesoldat: Mads Gunnar Nordnes Olsen
3. Sistesoldat: Lars Brandt
4. Sistesoldat: Ørjan Helland Johannessen