Hjem / Buekorpsene / Nordnæs Bataillon / Råd / Rådet 2009

Nordnæs Bataillon

Nordnæs Bataillon ble stiftet 3. mai 1858. Som tradisjonelt lørdagskorps ekserserer Nordnæs på lørdager samt noen onsdager. Nordnæs danner sammen med Dræggens Buekorps og Nygaards Bataljon det man i dag kaller Lørdagskorpsene.

Sjef: Mats Brandt
1.kompanisjef: Anders Dahl
2. kompanisjef: Martin Birkeland
Fanebærer: Torstein Thune
2.Løyntnant: Torbjørn Larsen
4. Løyntnant: Per Ove Larsen Pedersen
Adjutant: Kristian Dahl
Tambur: Helge Phil Nicolaysen
1. Faneoffiser: Henrik Thuestad
2. Faneoffiser: Erik Vedeler
3. Faneoffiser: Bård Gustav Hole Eide
4. Faneoffiser: Sander Eide Knudsen
5. Faneoffiser: Fredric R. Engen
1. Troppsjef: Didrik Wågsæther
3. Troppsjef: Mads Tombra Knutsen
2. Troppsjef: Christoffer Cato Brække
4. Troppsjef: Tom Andre Sætre
Oppslager: Dennis Isaksen Cheung
1. Halvtroppsjef: Kenneth Neverdal
3. Halvtroppsjef: Kim Andre Furnes Olsen
2. Halvtroppsjef: Martin Reitan
4. Halvtroppsjef: Stian Mydland
Musikkunderoffiser: Henry Hui
1.Sistesoldat: Richard Knutsvik
2.Sistesoldat: Even Elias Tetler
3.Sistesoldat: Roger Hopland Johannesen
4.Sistesoldat: Aleksander Noven