Hjem / Buekorpsene / Nordnæs Bataillon / Råd / Rådet 2008

Nordnæs Bataillon

Nordnæs Bataillon ble stiftet 3. mai 1858. Som tradisjonelt lørdagskorps ekserserer Nordnæs på lørdager samt noen onsdager. Nordnæs danner sammen med Dræggens Buekorps og Nygaards Bataljon det man i dag kaller Lørdagskorpsene.

Sjef: Espen Rasmussen
1. Kompanisjef: Simon Nesøy
2. Kompanisjef: Anders Dahl
Fanebærer: Torbjørn Instebø Warhuus
2. Løytnant: Martin Birkeland
4. Løytnant: Torbjørn Larsen
Adjutant: Morten Bartz
Tamburmajor: Mats Brandt
1. Faneoffiser: Torstein Thune
2. Faneoffiser: Per Ove Larsen Pedersen
3. Faneoffiser: Sondre Bendixen
4. Faneoffiser: Henrik Thuestad
5. Faneoffiser: Christian Næss