Hjem / Buekorpsene / Nordnæs Bataillon / Råd / Rådet 2007

Nordnæs Bataillon

Nordnæs Bataillon ble stiftet 3. mai 1858. Som tradisjonelt lørdagskorps ekserserer Nordnæs på lørdager samt noen onsdager. Nordnæs danner sammen med Dræggens Buekorps og Nygaards Bataljon det man i dag kaller Lørdagskorpsene.

Sjef: Frode M. Ellingsen
1. Kompanisjef: Robin Skorpen
2. Kompanisjef: Simon Nesøy
Fanebærer: Espen Rasmussen
2. Løytnant: Anders Dahl
4.Løytnant: Remi Pahr
Adjutant Martin Birkeland
Tamburmajor: Torbjørn Warhuus
1. Faneoffiser: Tim Remi Kristiansen
2. Faneoffiser: Torstein Thune
3. Faneoffiser: Torbjørn Larsen
4. Faneoffiser: Bård Gustav Hole Eide
5. Faneoffiser: Per-Ove Larsen Pedersen
1. Troppsjef: Dennis Skorpen
3. Troppsjef: Aleksander Skorpen
2. Troppsjef: Henrik Thuestad
4. Troppsjef: Morten Johan Bartz
Oppslager: Mats Brandt
1. Halvtroppsjef: Eric Fedeler
3. Halvtroppsjef: Christian Borge Olsen
2. Halvtroppsjef: Kristian Dahl
4. Halvtroppsjef: Didrik Waagsæther
1. Sistesoldat: Aleksander Ulvøy
2. Sistesoldat: Christoffer Cato Brekke
3. Sistesoldat: Mads Tombra Knudsen
4. Sistesoldat: Fabian Preto
Musikkunderoffiser: Tom André Sætre
Musikkunderoffiser: Sander Eide Knudsen