Hjem / Buekorpsene / Nordnæs Bataillon / Råd

Nordnæs Bataillon

Nordnæs Bataillon ble stiftet 3. mai 1858. Som tradisjonelt lørdagskorps ekserserer Nordnæs på lørdager samt noen onsdager. Nordnæs danner sammen med Dræggens Buekorps og Nygaards Bataljon det man i dag kaller Lørdagskorpsene.

I Nordnæs Bataillon regnes alle offiserer ned til og med troppsjefer og oppslager som en del av rådet. Disse har også møteplikt hele året. I tillegg har øvrige underoffiserer møterett utenom sesongen.

Valg

Rådet velges i tre omganger.

Først velges sjefen. Dette skjer på et sjefsvalg etter sesongslutt der det avtroppende rådet har stemmerett. Dette valget avholdes som oftest rett etter sommerferien.

Deretter velges offiserer f.o.m 1. Kompanisjef t.o.m 2. Faneoffiser. Dette skjer gjennom et demokratisk valg der alle de aktive guttene har stemmerett.

Den siste delen av valget, kalt underoffisersvalget, avholdes søndagen etter offisersvalget. Her samles de nyvalgte offiserene og velger resten av offisersrekken, tambur, 3. faneoffiser, 4. faneoffiser, samt underoffiserer.