Hjem / Buekorpsene / Nordnæs Bataillon

Nordnæs Bataillon

Nordnæs Bataillon ble stiftet 3. mai 1858. Som tradisjonelt lørdagskorps ekserserer Nordnæs på lørdager samt noen onsdager. Nordnæs danner sammen med Dræggens Buekorps og Nygaards Bataljon det man i dag kaller Lørdagskorpsene.

Stiftet 3. mai 1858

Buekorpset er et lørdagskorps, som betyr at det var et buekorps for de bedre stilte og har alltid hatt eksersis på lørdager.

Korpsets stiftere var syv gutter i 14-15 års alderen. De hadde møtene sine i et lysthus på Nordnes i Bergen. Dette lysthuset stod igjen uskadd etter en brann under 2. verdenskrig der hovedhuset på eiendommen ble ødelagt. Lysthuset har blitt flyttet et par ganger og står i dag på Fredriksberg fort der korpset har sine lokaler. Her holder korpset rådsmøter og oppbevarer effektene sine.

Korpsets kjerneområde er Nordnes der de marsjerer og har eksersis hver lørdag i sesongen som varer fra begynnelsen av mars til. midten av juni. Vanligvis møter soldatene ved «Depotbrakken» som ligger ved Akvariet i Bergen. Slagere, fanebærer med fanen, fanegarden og sjef med adjutant kommer så marsjerende fra Fredriksberg fort. Eksersisen foregår på Tollbodalmenningen. Øverst på almenningen er Nordnæstamburen, en statue laget av Thorvald Olsen og avduket 3. mai 1933.

Nordnæs samarbeider med de to andre lørdagskorpsene Dræggens Buekorps og Nygaards Bataljon. Tidlig i sesongen pleier de å møtes i Bergen Sentrum til en «maktdemonstrasjon» hvor de marsjere side om side gjennom byen.

Andre lørdagen i mai har de en fellesutmarsj i sentrum og en trommekonkurranse i Korskirkesvingene. Det gjelder å få det andre korpsets slagere ut av sin takt. Hvem som er vinner er som oftest et diskusjonstema. De går så via Skansen og Fjellveien til Bellevue og marsjerer nedover Kalfaret gjennom sentrum til Museplassen og Møhlenpris idrettsbane, som er Nygaard bataljons ekserserplass, der de har oppvisning. Denne dagen blir avsluttet med et offiserball der offiserer i alle tre korpsene deltar.

Nordnæs Bataillon eier en eiendom som er omtrent like stor som Vatikanstaten i Roma, Nordnæsdalen. I 1918 fikk de i gave en jordeiendom i Øvre Fyllingsdalen fra noen eldre Nordnæsgutter. Senere ble den utvidet og er idag 426 mål. Her er en stor idrettsbane og flere hytter. I sesongen er det mulig for guttene å overnatte her. Idrettsbanen blir brukt til fotball og annen idrett. Hvert år holder lørdagskorpene Dræggens Buekorps, Nygaards Bataljon og Nordnæs en fellesutmarsj hit med konkurranser i friidrett, fotball og tautrekking. Stedet blir også utlånt til andre av byens buekorps.

Kontaktinformasjon
Webside: http://www.nordnes-bataillon.no/
Adresse: Nordnæs Bataillon, Postboks 1852 Nordnes, 5816 Bergen.