Hjem / Buekorpsene / Mathismarkens Bataljon / Råd / Rådet 2008

Mathismarkens Bataljon

Mathismarkens Bataljon ble stiftet 15. juni 1887, og ekserserer på søndager og onsdager. Mathismarkens samarbeider med Markens Bataljon.

Sjef: Christian Storum
1.kompanisjef: Jørn Rune Valderhaug
Fanebærer: Marius Waage
2. kompanisjef: Kim Rune Kleveland
2.Løyntnant: Thomas L. Tjong
4. Løyntnant: Jegier Nauzad
1.Faneoffiser: Mathias Lillestøl
2. Faneoffiser: Håvard Bjordal
3. Faneoffiser: Chase Aleksander Jordal
Adjutant: Lars Bjørgo
Tambur: Tommy Lie
Hellebardsjef: Mathias Olaussen