Hjem / Buekorpsene / Markens Bataljon / Råd / Rådet 2012

Markens Bataljon

Markens Bataljon ble stiftet 4. juni 1859, og ekserserer på søndager og onsdager. Markens samarbeider med Mathismarkens Bataljon.

Sjef: Vidar Follesø
1.Kompanisjef: Arne Follesø
2.kompanisjef: Ole Jørgen Sævold
1.Faneoffiser: Jens Robert Larsen
2.Faneoffiser: Øyvind Valestrand
Tambur: Henrik Østringen Askvik
2.Løytnant: Mads Erichsen
4.Løytnant:
Adjutant: Marius Jørgensen