Hjem / Buekorpsene / Markens Bataljon / Råd / Rådet 2011

Markens Bataljon

Markens Bataljon ble stiftet 4. juni 1859, og ekserserer på søndager og onsdager. Markens samarbeider med Mathismarkens Bataljon.

Sjef Vidar Follesø
1.Kompanisjef Arne Follesø
2.kompanisjef Kim Andre Jørgensen
Fanebærer Ole Johan Larsen
1.Faneoffiser Ole Jørgen Sævold
Tambur Henrik Østringen Askvik
2.Løytnant Andreas Losnegård
4.Løytnant Mads Erichsen
Adjutant Jens Robert Larsen