Hjem / Buekorpsene / Markens Bataljon / Råd / Rådet 2010

Markens Bataljon

Markens Bataljon ble stiftet 4. juni 1859, og ekserserer på søndager og onsdager. Markens samarbeider med Mathismarkens Bataljon.

Sjef: Vidar Follesø
1. Kompanisjef: Kim Andre Jørgensen
2. Kompanisjef: Arne Follesø
Fanebærer: Ole Johan Larsen
1. Faneoffiser: Robin Haugland
Tambur: Kristoffer Wiemann
2. Løytnant: Ole Jørgen Sævold
Oppslager: Henrik Østringen Askvik
Adjutant: Christer Hekland