Hjem / Buekorpsene / Markens Bataljon / Råd / Rådet 2009

Markens Bataljon

Markens Bataljon ble stiftet 4. juni 1859, og ekserserer på søndager og onsdager. Markens samarbeider med Mathismarkens Bataljon.

Sjef: Karl Johan Bye Johannesen
Fanebærer: Hans Torheim Slettebak
1. Kompanisjef: Vidar Follesø
2. Kompanisjef: Kim Andre Jørgensen
1. Faneoffiser: Ole Johan Larsen
Tambur: Rasmus Lygre Gulbrandsen
2.Løyntnant: Oliver Solberg
Oppslager: Øystein Rakap
2. Faneoffiser: Herman Drejer
3. Faneoffiser: Kristoffer Wieman
Adjutant: Arne Follesø