Hjem / Buekorpsene / Markens Bataljon / Råd / Rådet 2008

Markens Bataljon

Markens Bataljon ble stiftet 4. juni 1859, og ekserserer på søndager og onsdager. Markens samarbeider med Mathismarkens Bataljon.

Sjef: Karl Johan Johannesen By
Fanebærer: Kristoffer Wiemann
1.Kompanisjef: Vidar Follesø
2.Kompanisjef: Hans Torheim Slettebak
1. Faneoffiser: Ole Johan Larsen
Tambur: Rasmus Lygre Gulbrandsen
2.Løyntnant: Kim Andre Jørgensen
4.Løyntnant: Oliver Solberg
2.Faneoffiser: Herman Drejer
Oppslager: Øystein Rakap
Adjutant: Arne Follesø