Hjem / Buekorpsene / Markens Bataljon / Råd / Rådet 2007

Markens Bataljon

Markens Bataljon ble stiftet 4. juni 1859, og ekserserer på søndager og onsdager. Markens samarbeider med Mathismarkens Bataljon.

Sjef: David Gyllander
Fanebærer: Kristoffer Næss
1. Kompanisjef: Karl-Johan Johannesen
2. Kompanisjef: Vidar Follesø
1. Faneoffiser: Hans Torheim
Tamburmajor: Rasmus Gulbrandsen
2. Løytnant: Oliver Solberg
2. Faneoffiser: Herman Drejer
Oppslager: Adrian Rognø
Adjutant: Kim André Jørgensen