Hjem / Buekorpsene / Lungegaardens Buekorps / Råd / Rådet 2008

Lungegaardens Buekorps

Lungegaardens Buekorps ble stiftet 7. oktober 1994, og ekserserer på lørdager og onsdager. Lungegaardens er i dag det eneste rene jentebuekorpset.

Sjef: Holly Hui
1. Kompanisjef: Jeanett Andreassen
2. Kompanisjef: Julie Askvik
Fanebærer: Inger Lise Knutsen
1. Faneoffiser: Lise Valestrand
Tamburmajor: Lilly Hui (fungerende)
Hellebardsjef: Julie Askvik
Adjutant: Aase Celina Lønningen
2. Faneoffiser: Silje Margrethe Horgen
3. Faneoffiser: Sara Gundersen Olsen