Hjem / Buekorpsene / Laksevågs Bueskyttere / Råd / Rådet 2010

Laksevågs Bueskyttere

Låksevågs Bueskyttere ble stiftet 8. mai 1894, og ekserserer på søndager og onsdager.

Sjef: Sean Deere Elvsås
1. Kompanisjef: Øystein Boga Ellingsen
Fanebærer: Anders Bibow Olsen
2. Kompanisjef: Kristoffer Hoshovde
2. Løytnant: Mads Nilsen
4. Løytnant: Rasmus Lien
Tambur: Fredrik Rasmussen
Adjutant: Simen Belsnes
1. Faneoffiser: Chris H. Hansen
2. Faneoffiser: Fredrik Frotvedt
3. Faneoffiser: Thomas Netteland
4. Faneoffiser: Njål Farestveit
5. Faneoffiser: Jan Marius Midtsven
Oppslager: Christer Torsvik
Spydbærer: Stian Andreassen