Hjem / Buekorpsene / Laksevågs Bueskyttere / Råd / Rådet 2009

Laksevågs Bueskyttere

Låksevågs Bueskyttere ble stiftet 8. mai 1894, og ekserserer på søndager og onsdager.

Sjef: Sean Dere Elvsås
1. Kompanisjef: Erik Bolstad
Fanebærer: Anders Bibow Olsen
2. Kompanisjef: Øystein Boga Ellingsen
2. Løytnant: Kristoffer Hoshovde
4. Løytnant: Mads Nilsen
Tambur: Fredrik Rasmussen
Adjutant: Rasmus Lien
1. Faneoffiser: Torbjørn Reksten
2. Faneoffiser: Chris H. Hansen
3. Faneoffiser: Emil Johannesen
4. Faneoffiser: Odin Farestveit
5. Faneoffiser: Vemund Grimelid
Oppslager: Christer Torsvik
Spydbærer: Thomas Netteland
1. Peletong flaggbærer: Eivind Lamo
2. Peletong flaggbærer: Simen Bjørnestad
3. Peletong flaggbærer: Andreas Solvik
4. Peletong flaggbærer: Erlend Farestveit
Tamburmajor: Karim Halvorsen
Ledende øksebærer: Njål Farestveit
Skjoldbærer: Lars Emil Ihlen-Hansen
Skjoldbærer: Morgan S. Mjanger