Hjem / Buekorpsene / Laksevågs Bueskyttere / Råd / Rådet 2008

Laksevågs Bueskyttere

Låksevågs Bueskyttere ble stiftet 8. mai 1894, og ekserserer på søndager og onsdager.

Sjef: Magnus Nygård Vågenes
1. kompanisjef: Sean Deere Elvsås
Fanebærer: Anders Bibow Olsen
2. kompanisjef: Torbjørn Reksten
2. Løytnant: Erik Bolstad
4. Løytnant: Øystein Ellingsen
Tambur: Fredrik Rasmussen
Adjutant: Kristoffer Hoshovde
1. faneoffiser: Christian Elvsås
2. faneoffiser: Chris H. Hansen
3. faneoffiser: Erling Jensen
4. faneoffiser: Odin Farestveit
5. faneoffiser: Thomas O. Netteland
Oppslager: Emil L. Johan