Hjem / Buekorpsene / Laksevågs Bueskyttere

Laksevågs Bueskyttere

Låksevågs Bueskyttere ble stiftet 8. mai 1894, og ekserserer på søndager og onsdager.

Stiftet 8. mai 1894

Buekorpset er et søndagskorps, som betyr at det var et buekorps for allmuen og hadde eksersis på søndager. De har fortsatt eksersis om søndagene og har en sterk forankring i sin bydel Laksevåg.

Uniformene deres er spesielle med hvit skjorte og nasjonalfargene rødt hvitt og blått.

Utenom stiftelsesdagen er St. Hans en stor dag for bueskytterne. I flere generasjoner har de bygget verdens største tønnebål i Kirkebukten på Laksevåg. Arbeidet begynner i mai, og varer til bålet blir tent. De høyeste bålene har vært så høye som 30 m.
Buekorpset var nedlagt mellom 1970 og 1978, men i 1979 klarte en å starte det opp igjen.

De har et lokale i Skolegaten der det er aktiviteter store deler av året.

Kontaktinformasjon
Webside: http://www.laksevaagsbueskyttere.no/.
Adresse: Laksevaags Bueskyttere, Skolegaten 6a, 5163 Laksevåg.
Telefon: 55 34 76 80