Hjem / Buekorpsene / Fjeldets Bataljon / Råd / Rådet 2011

Fjeldets Bataljon

Fjeldets Bataljon ble stiftet 22. mai 1857, og ekserserer på lørdager. Fjeldets samarbeider med Skutevikens Buekorps og Wesselengens Bataljon.

Sjef Joakim Ulvedal
1. Kompanisjef: Daniel Kjelby
2. Kompanisjef: Mathias Mathias Henriksen
Fanebærer: Per Christian Madsen
2. Løytnant: Stian Antonsen
Tamburmajor: Steffen Totland Larsen
1. Faneoffiser: Henrik Larsson
2. Faneoffiser: Daniel Svellingen
3. Faneoffiser: Sami Bokleta
4. Faneoffiser: Sebastian Berentsen