Hjem / Buekorpsene / Fjeldets Bataljon / Råd / Rådet 2010

Fjeldets Bataljon

Fjeldets Bataljon ble stiftet 22. mai 1857, og ekserserer på lørdager. Fjeldets samarbeider med Skutevikens Buekorps og Wesselengens Bataljon.

Sjef Ole Dalehaug
1. Kompanisjef Martin Dalehaug
2. Kompanisjef Johan Ulvedal
Fanebærer Joacim Ulvedal
2. Løytnant Per Christian Madsen
4. Løytnant Laurent Kelmendi
Adjutant Stian E. Antonsen
Tamburmajor Jan Helge Blix
1. Faneoffiser Simen Kjelby
2. Faneoffiser Henrik Larsson
3. Faneoffiser Kim Daniel Bøe
4. Faneoffiser Daniel Kjelby
5. Faneoffiser/Reserveoffiser: Matias Henriksen