Hjem / Buekorpsene / Fjeldets Bataljon / Råd / Rådet 2009

Fjeldets Bataljon

Fjeldets Bataljon ble stiftet 22. mai 1857, og ekserserer på lørdager. Fjeldets samarbeider med Skutevikens Buekorps og Wesselengens Bataljon.

Sjef: Daniel Castell
1. Kompanisjef: Christer Mæhlum
Fanebærer: Vegard Carlsen
2. Kompanisjef: Mats Juuhl
3. Løyntnant: Johan Ulvedal
4. Løyntnant: Matias Henriksen
1. Faneoffiser: Daniel Kjelby
2. Faneoffiser: Christer Rygg
3. Faneoffiser: Joacim Ulvedal
4. Faneoffiser: Espen Toppe Johannessen
5. Faneoffiser:
Adjutant: ?
Tambur: Simen Kjelby