Hjem / Buekorpsene / Fjeldets Bataljon / Råd / Rådet 2008

Fjeldets Bataljon

Fjeldets Bataljon ble stiftet 22. mai 1857, og ekserserer på lørdager. Fjeldets samarbeider med Skutevikens Buekorps og Wesselengens Bataljon.

Sjef: Chris Erik Ilebekk
1. kompanisjef: Daniell Castell
2. komp: Dwayne Ingvald Fairchild
Fanebærer: Tommy Anderssen
2. Løytnant: Mats Juuhl
4. Løytnant: Christer Rygg
Adjutant: Johan Ulvedal
Tamburmajor: Jørgen Carlsen
1. Faneoffiser: Espen Toppe Johannesen
2. Faneoffiser: Daniel Kjelby
3. Faneoffiser: Eirik Nilsen
4. Faneoffiser: Arvid Christian Aalvik
5. Faneoffiser: Joakim Ulvedal