Hjem / Buekorpsene / Fjeldets Bataljon / Råd / Rådet 2007

Fjeldets Bataljon

Fjeldets Bataljon ble stiftet 22. mai 1857, og ekserserer på lørdager. Fjeldets samarbeider med Skutevikens Buekorps og Wesselengens Bataljon.

Sjef: Christer Mæhlum
1. komp: Remi Kvalheim
2. komp: Jørgen Rørtveit
Fanebærer: Vegard Carsen
2. Løytnant: Christer Bjerga
4. Løytnant: Andreas Blix
Adjutant: Joakim Storheim
Tamburmajor: Lars Erik Larsen
1. Faneoffiser: Jon Fredrik Røysen
2. Faneoffiser: Espen Toppe Johannessen
3. Faneoffiser: Øystein Strømsnes
4. Faneoffiser: Michael Sundal