Hjem / Buekorpsene / Fjeldets Bataljon

Fjeldets Bataljon

Fjeldets Bataljon ble stiftet 22. mai 1857, og ekserserer på lørdager. Fjeldets samarbeider med Skutevikens Buekorps og Wesselengens Bataljon.

Fjeldets på Pitterhaugen 2010

Stiftet 22. mai 1857

Buekorpset er et søndagskorps, som betyr at det var et buekorps for allmuen og hadde eksersis på søndager.

Nå har Fjeldets Bataljon eksersis onsdager og lørdager i sesongen.

Bataljonen ble stiftet av Georg Gjertsen og Bendix Rasmussen. De holder til på Pitterhaugen som ligger i skråningen mellom Skansen og Fløibanens nedre stasjon og har lokale i Krybbesmuget like ved.

Alliansepartnere de siste årene har vært Skutevikens Buekorps og Wesselengens Bataljon.

Korpsets farger er rødt, hvitt og grønt.

Kontaktinformasjon
Webside: http://www.fjeldetsbataljon.com/
Adresse: Fjeldets Bataljon, Krybbesmuget 5, 5003 Bergen.