Hjem / Markens Bataljon / Markens Bataljon celebrerte 151 år

Markens Bataljon celebrerte 151 år

Markeguttene feiret fredag 4. juni, i godt og varmt solskinnsdag, sitt 151. år på linje.

Oppdatert med bilder

Torstein Thune
Publisert 04.06.2010 20.31

Markens Bataljon stilte på Tverrgaten kl. 18.00. 18 stolte markegutter stilte under den fantastiske Markefanen, mens 7 humørfulle gamlekarer stilte under den gamle, legendariske markefanen.

Etter oppstillingen marsjerte Markens Bataljon, gamlekarene og 15 Mathismarkagutter sammen i strøket for å markere stiftelsesdagen med tromming og marsj. Etter noen minutter marsjering vendte de tilbake til Tverrgaten, for å bekranse minneplanketten.

Det ble markert 1. minutt stillhet for å minnes alle markegutter som har gått bort gjennom årene. Vennskapskorpset Mathismarkens Bataljon var tilstede under bekransningen av minnesmerket.

Deretter marsjerte de til Lepramuséplassen, der en av gamlekarene holdt tale. Mathismarkens holdt også en tale, og overrakte en gave til Markens. Etter overrekkelsen av gaver marsjerte Markens Bataljon, sammen med 15 Mathismarkagutter, nok en rundtur i strøket. Etter marsjering i strøket holdt Markens Bataljon en oppmasjering av defilering på lepramuséplassen, før de til slutt avholdt en faneparade sammen med gamlekarene.

Dagen ble deretter avsluttet med servering av mat og drikke i markelokalet.

Bilder fra dagen finner du her.8 kommentarer