Hjem / Flere kategorier / Alt du trenger å vite om fanebærerkonkurransen

Alt du trenger å vite om fanebærerkonkurransen

Her følger alle statutter, regler og praktisk informasjon om beste fanebærer-konkurransen på Buekorpsenes Dag 2010.

Torstein Thune
Publisert 06.05.2010 19.52

Praktisk informasjon

Leder for dommerkomiteen er Thor Schmidt, tlf. 997 22 970.

Type parade

Innledende runder blir med hornblåser i gamlekarmusikken Tore Pettersen. I finalen spiller Gamlekarmusikken.

Tidspunkt

Innledende runde i fanebærerkonkurransen er etter planen klokken 12.15.
Finalerunde er etter planen klokken 17.00.

Regler

Deltakerne går 3 og 2 i en prøveomgang, og med en finaleomgang for de 3 beste (evt. inntil 4 beste ved poenglikhet).

Prinsipp:

Det skal gis poeng (”karakter”) for utførelse innen det enkelte korps sin egen tradisjon. Dvs. det skal for eksempel ikke vurderes som ”rett” eller ”galt” om fanen bæres høyt eller senket; men bare for utførelsen. Fremre ben (”sparkefoten”) bør løftes strak 60-90 grader; både for mye og for lite skal gi trekk i karakteren. Bakre ben (”ståfoten”) skal være strak.

Poengskala:

Det gis poeng på skala 1-5, hvor 1 er dårligste og 5 er beste karakter. Karakter 0 gis ved ikke å møte, ved fall, eller ved å miste fanen. Det kåres kun vinnere, både i prøveomgangene og i Finaleparaden.

Kriterier:

A: Alminnelig stil, antrekk/uniform-
B: Takt og rytme, evne til å følge musikken/hornblåseren/slager-
C: Ro i faneføringen, vurdering av vær og vind, ingen ”vipping” eller lignende.
D: Benstrekk, både fremre og bakre fot (”sparke- og stå-foten”).
E: Fanesenking, berøring av bakken med duk eller dusk.

Statutter

Punkt 1. Dommere/dommerkomité

Alle aktive buekorps skal være representert med en person fra gamlekarforeningen i dommerkomiteen.

Dommerne skal møtes senest en måned før BKD avholdes for å klargjøre regler for dømming, samt å velge et sekretariat for sammenregning av poeng og kontroll av gjennomføring. Sekretariatet skal bestå av to personer som er uavhengig av dommerkomiteen, samt en representant fra juryen. Møtet skal Hovedkomiteen for BKD innkalle til. Korps som ikke er representert i Dommerkollegiet vil ikke bli bedømt av de øvrige dommerne. De er derved utelukket fra å nå finaleomgangen i fanebærerkonkurransen.

Punkt 2. Konkurransens gjennomføring

Konkurransen skal gjennomføres samme dag som BKD arrangeres, og skal foregå på følgende måte:
Innledende runder der samtlige aktive buekorps kan delta med en aktiv fanebærer.
Fra de innledende rundene kåres det 3 deltakere som går til finale. Hvis nr 3 og nr 4 har lik poengsum, blir det 4 deltakere i finalen.

I de innledende rundene går fanebærerne i puljer på 3 og 3 etter fanemarsjen fremført av enten musikkorps eller hornblåser. Dette skal avklares på dommermøte i forkant av konkurransen. Paraden er da 16 skritt frem og 16 skritt tilbake.

Punkt 3. Konkurransedagen

Dommerne møtes senest en – 1 time før innledende runder avholdes for utlevering av dommerskjema. Dommerne skal møtes umiddelbart etter de innledende runder er avsluttet for innlevering av ferdig utfylte dommerskjema til sekretariatet. Dømmingen er konfidensiell, og skal ikke vises til andre enn sekretariatet.

Punkt 4. Bedømming av deltakerne

Det gis karakterer på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste karakter. Karakteren er en totalvurdering av gjennomføringen av paraden, den enkelte dommer må selv velge hva han vil legge vekt på når han setter karakterene. Den enkelte dommer skal gi karakter til alle fanebærerne og gi høyeste poengsum til den som representerer hans eget korps. Det innføres en øvre aldersgrense på 20 år for deltakerne.

Punkt 5.

Samtlige dommere som har vært med i de innledende runder skal samles før finaledeltakerne annonseres. De dommerne som har fanebærer i finalen fra det korps de representerer, skal ikke dømme i finalen. I finalen benyttes samme kriterier og poengskala som i de innledende runder.

Punkt 6.

Hvis to finaledeltakere står med samme poengsum etter finalen skal paraden gås på nytt av disse to. hvis det fremdeles er likt skal det stemmes av samtlige dommere som har vært med i konkurransen, inkludert innledende runder. Man kan ikke stemme på eget buekorps.

Stemmegivningen skal være skriftlig, og man skal kåre en vinner blant de to deltakerne som har lik poengsum. Man skriver navnet på det buekorps deltakeren men mener er den beste representerer, og leverer lappen til sekretariatet. Sekretariatet teller opp stemmene, og kårer en vinner. Hvis det fremdeles er likt etter dette, skal det utropes to vinnere.

Punkt 7.

Disse statuttene er nedtegnet etter ønske fra Sjefsrådet 2002, og hovedkomiteen for BKD 2002. Der er tilføyelser/revisjoner i 2006. For å gjøre endringer på disse statuttene kreves det simpelt flertall fra Sjefsrådet. Det kan dog ikke være mindre enn 2/3 av de aktive korps som er fremmøtt for å stemme over endringene.Comments are closed.