Kommende aktiviteter i buekorpsene

Vi mangler fortsatt terminlister

Har vi ikke lagt inn terminlisten til ditt korps? Da mangler vi sikkert terminlisten! kontakt oss!

Terminlister etter korps

Feil og mangler

Feil kan forekomme: ser du noe som er feil ber vi deg om å si ifra. Noen dager mangler informasjon siden de ikke er ferdig planlagt fra buekorpsets side.